top of page

TİCARET HUKUKU

  • Ticari işletmelerin ve şirketlerin kuruluşu, yönetimi, organizasyonları ile sona ermesi süreçlerinin yönetilmesine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunulması ve  bu süreçlere ilişkin sözleşme vb evrakların hazırlanması

  • Ticari işlerden doğan alacaklara ilişkin uyuşmazlıklar

  • Kıymetli evraklardan doğan alacaklara ilişkin uyuşmazlıklar

  • Rekabet Hukuku ile Türk Ticaret Kanununa göre haksız rekabetten kaynaklanan uyuşmazlıklar

bottom of page