top of page

MİRAS HUKUKU

  • Vasiyetnamenin tenfizi ve iptali davası

  • Tenkis ve denkleştirme davası

  • Mirasın reddi ve mirasçılıktan çıkarmaya (ıskat) ilişkin davalar

  • Mirasçılar arasında veya muris ve mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin iptaline ilişkin davalar

  • Miras malının korunması önlemleri bakımından açılacak davalar

  • Miras hukukundan kaynaklanan ölüme bağlı tasarrufların yerine getirilmesi ve iptaline ilişkin davalar

  • Muris ile mirasçılar arasında, mirasçılar arasında ya da murisin tek başına yapabildiği miras hukukundan kaynaklanan sözleşme ve belgelerin hazırlanması

bottom of page