top of page

KİRA HUKUKU

  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması

  • Kira bedelinin tespiti davaları

  • Kira sözleşmelerinin uyarlanmasına ilişkin davalar

  • Kiralanandan kaynaklanan kira sözleşmesinin sona ermesi ve kiralananın tahliyesine ilişkin davalar

  • Kiralayandan kaynaklanan kira sözleşmesinin sona ermesi ve kiralananın tahliyesine ilişkin davalar

  • Tahliye taahhütnamesinden kaynaklanan kiralananın tahliyesine ilişkin hukuki ihtilaflar

bottom of page