top of page

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  • Hizmet tespiti davası

  • İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat davaları

  • İşe iade davası

  • İş sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları

bottom of page