top of page

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Taşınmaz malların alımı, satımı ile tapu işlemlerinden ve bu işlemlere ilişkin simsarlık sözleşmesinden doğan ihtilaflar

 • İpotek kurulması ve terkini

 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan hukuki ihtilaflar

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan hukuki ihtilaflar

 • Haksız işgalden kaynaklanan men'i müdahale ve ecrimisil davaları

 • Ön alım hakkından doğan davalar

 • Geçit hakkından doğan davalar

 • Komşuluk hukukundan kaynaklanan davalar

 • Muhdesatın aidiyeti ve zilyetlikten kaynaklanan davalar

 • Ortaklığın giderilmesi

 • Kamulaştırma bedelinin tespiti, Acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalar

 • Kentsel dönüşüm hukukundan kaynaklanan hukuki ihtilaflar

 • Tapu iptal ve tescil davaları

bottom of page